ΕΝΣΙΡΩΣΗ

Την ώρα που το υψηλό κόστος διατροφής των ζώων αποτελεί ένα από τα βασικά προβλήματα του κλάδου της κτηνοτροφίας, η λύση του ενσιρώματος με παραγωγή προϊόντος υψηλής θρεπτικής αξίας το οποίο είναι διαθέσιμο καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Φυσικά πρόκειται για μια διαδικασία που απαιτεί γνώσεις και προγραμματισμό.
Η ενσίρωση είναι η διαδικασία ζύμωσης φυτικών προϊόντων με υψηλό ποσοστό υγρασίας και υπό αναερόβιες συνθήκες, με σκοπό τη διατήρηση του προϊόντος  αλλά και την βελτίωση της θρεπτικής του αξίας, για χρήση ως ζωοτροφή. Πολλές είναι οι καλλιέργειες που μπορούν να αξιοποιηθούν για ενσίρωση. Συχνά χρησιμοποιούμενες είναι το καλαμπόκι, το σόργο, διάφορα είδη τριφυλλιού, τα χειμερινά σιτηρά σε αμιγή καλλιέργεια ή σε συν-καλλιέργεια με ψυχανθή καθώς και διάφοροι λειμώνες-λόλιουμ.

Ενσίρωση σημαίνει υψηλή παραγωγικότητα με ταυτόχρονη μείωση του κόστους παραγωγής. Η χρήση του ενσιρώματος μας δίνει στον κτηνοτρόφο τη δυνατότητα περιορισμού της χρήσης συμπυκνωμένων ζωοτροφών λόγω  της καλύτερης συντήρησης ορισμένων θρεπτικών στοιχείων με τη μέθοδο αυτή σε σχέση με την φυσική ξήρανση, δεδομένου ότι με την ξήρανση οι απώλειες της χλωρής νομής σε ξηρή ουσία και θρεπτικά στοιχεία, είναι πολύ μεγαλύτερες. Σε γενικές γραμμές, με την χορήγηση ενσιρώματος αυξάνετε η παραγωγικότητα των ζώων, λόγω καλύτερης διατροφής

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CopyWrite Tzelepis John 2016